1. Olağan Genel Kurul İlanı

Sendikamızın 1. olağan genel kurulu Yönetim Kurulumuzun 28.08.2019 tarih ve 2019/6 nolu kararı ile aşağıda belirtilen gündemle, 22 Eylül 2019 Pazar günü yapılacak olan 1. Olağan genel kurulun Kozyatağı, Buket Sk. No:1, Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan KADIKÖY BELEDİYESİ KOZYATAĞI KÜLTÜR MERKEZİNDE, 11.00- 17.00 saatleri arasında yapılmasına, 1. Gün çoğunluk sağlanamazsa 2. Toplantının bir hafta sonra 29 Eylül 2019 Pazar günü aynı yer aynı adres ve aynı gündemle toplanmasına karar verilmiş olup ilgililere ilanen duyurulur.

Gündem başlıkları

1) Yoklama ve Açılış

2) Genel Kurul Başkanlık Kurulu (Divan) Seçimi

3) Saygı Duruşu

4) Genel Başkanın Açış Konuşması

5) Konukların Tanıtılması ve Konuşmaları

6) Komisyonların Oluşturulması

b. Tahmini Bütçe Komisyonu

c. Tüzük Değişikliği Komisyonu

d. Genel Kurul Kararları Komisyonu

7) Genel Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Görüşülmesi

9) Kurulların (Genel Yönetim, Kurucular Kurulu) Aklanması -İbra-

10) Tüzük Değişikliği Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

11) Tahmini Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

12) Genel Kurul Kararları Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

13) Genel Yönetim Kuruluna Verilecek Yetkilerin Karara Bağlanması

14) Sendika Organlarına Aday olanların divana müracaatları

15) Adayların Kesinleştirilmesi

16) SEÇİMLER

a) Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Örgütlenme Sekreteri, Genel Eğitim Sekreteri, Genel İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sekreteri, Genel Hukuk ve TİS Sekreteri ve 7 yedek üye

b) Genel Denetim Kurulunun 3 Asıl ve 3 Yedek Üye

c) Genel Disiplin Kurulunun 3 Asıl ve 3 Yedek Üye

17) Kapanış şeklinde oluşturulmasına

PTT KARGO SEN YÖNETİM KURULU